ÖZGÜRLÜK İÇİN ANTİKAPİTALİST SOL

gezi-forum

Dünya ayakta! Dünya mücadele ediyor.
Avrupa’da işçiler kemer sıkma politikalarına, krizin faturasını ödememek için direniyor.
Yunanistan ve İspanya’da sol iktidarlar yükseliyor.
Arap Baharı’nı Mısır’da karşı devrim, Suriye’de iç savaşla geriletmeye çalışan güçlerin eli hiçbir zaman rahatlamıyor. Mısır’da darbeye karşı mücadele sürüyor. Suriye’de Esad istikrarı sağlayamadı.
Kürdistan’da IŞİD Kobanê’den püskürtüldü. Türkiye Kürdistanı’nda Kürt halkı çözüm sürecini haklarını kazanmak için zorluyor.
İklim değişimine karşı tüm gezegende eş zamanlı gösteriler örgütleniyor. 22 Eylül 2014’te New York’ta 400 bin kişinin yanı sıra tüm dünyada 3000 gösteri gerçekleşti. Yüzbinlerce insan “İklimi değil sistemi değiştirin” diyor.
Almanya’da ırkçılar örgütlenirken, ırkçılık karşıtları daha büyük kalabalıklarla sokağa çıkıyor.
Ortadoğu’da, Ukrayna’da savaşlar, bombardımanlar var ama savaş karşıtları, barış isteyenler de her yerde mücadele ediyor.
Dünya kapitalizmi istikrarsız. Dünya egemenleri bu istikrarsızlıktan daha sağ politikalarla, silahlanma harcamalarını güçlendirerek çıkmaya çalışıyor. Ama Yunanistan’da Syriza’nın zaferi, milyonlarca emekçi açısından başka bir alternatifin daha var olduğunu gösteriyor.
Mücadele her yerde. Türkiye de bu mücadeleden muaf değil.
Kadın cinayetlerine karşı öfke yükseliyor.
İş cinayetlerine karşı öfke yükseliyor.
İşçiler ücretleri için mücadele ediyor.
ABD’de iklim değişimine karşı 400 bin kişi yürürken, Yırca’da köylüler şirket ve hükümetin zeytin ağaçlarına saldırısını püskürtüyor.
Ağaçları, ormanları, dereleri korumak için giderek büyüyen bir mücadele var.
Ağustos cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kürt bir aday, Demirtaş milyonlarca insanın oyunu aldı. Bu, AKP’yle ulusacılar arasında süren kayıkçı döğüşünün dışında büyük bir alternatif arayışının olduğunu gösteriyor.
Türkiye’de Ermeni soykırımının tanınması, Kürt halkının özgürlüğünün sağlanması ve barışın tesis edilmesi için barışseverler, savaş karşıtları, ırkçılık karşıtları mücadeleye hazır.
Marksizm 2015 kitlesel mücadelelerin örgütlenmesi için gerekli olan fikirleri, kampanyaları, mücadele eden aktivistlerin önerilerini hep birlikte ele alacağımız, hep birlikte tartışacağımız büyük bir tartışma ve mücadele platformu.
Gelin işçilerin ve ezilenlerin kapitalizme meydan okurken ihtiyaç duyduğu fikileri hep birlikte tartışalım.
Kapitalizme, AKP’ye, savaşlara, ırkçılığa, kadın cinayetlerine karşı, örgütlenme, gösteri, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engelleri hep birlikte aşmak için hep birlikte tartışalım.
Beraber tartışıp, beraber örgütlenip, dünyayı beraber değiştirelim!

100 YILLIK YÜZLEŞME
Bu yılki Marksizm programında Ermeni soykırımı kapsamındaki toplantılara özel önem verdik. Her yıl soykırımla yüzleşme mücadelesinin aktivistlerini bir araya getirdiğimiz toplantıların sayısını bu sene beşe çıkardık. Programımızda soykırıma dair konulara bu kadar ağırlık verilmesinin nedeni Ermeni soykırımın 100. yılında olmamız.
Türkiye burjuvazisinin yaratılmasında ekonomik olarak başat bir rol oynadığını düşündüğümüz soykırım aynı zamanda yüz yıldır suskun kalan, üzeri örtülen acılar, trajediler, ayrılıklar, dört bir yana saçılmış nar taneleri demek. Soykırım bizim için sadece geçmişle ilgili değil bugünle ve nasıl bir gelecek istediğimizle ilgili bir mesele.
Son yıllarda 24 Nisan’larda gerçekleştirilen anmalarla birlikte sesi daha gür çıkan bu dipten gelen ‘adalet’ arayışı çok önemli. Toplumsal yüzleşmenin gerçekleşmesi soykırımın hesabını sormaktan geçiyor. 100. yılında devletten kabul etmesini, özür dilemesini ve gereğini yapmasını talep ettiğimiz soykırıma dair farklı başlıklarla gerçekleştireceğimiz beş toplantının ‘adalet’ mücadelesine katkı sunmasını umut ediyoruz.

8 Nisan (Çarşamba)


19.00-20.30
1915’LE YÜZLEŞMEK
-1915 yılında ne oldu?
– İttihatçılar hangi adımları atarak Ermenileri yok etti?
– Soykırımla hedeflenen neydi?
– Cumhuriyet tarihinde soykırım nasıl bir etkiye sahip?
– Soykırımla yüzleşmek ne demek?

9 Nisan (Perşembe)


15.00-16.30
KARL MARX: AŞAĞIDAN SOSYALİZMİN SAVUNUSU
– Karl Marx’ın dönemin sosyalistlerinden farkı neydi?
– Marx’ın tarih anlayışı determinist midir?
– İşçi sınıfı neden temel devrimci sınıftır?
– “İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır” ne demek?
– Marx’ın fikirleri bugünü anlamamıza yardımcı olabilir mi?

17.00-18.30
SOYKIRIMIN EKONOMİ POLİTİĞİ
-1915 Ermeni soykırımının ekonomik sonuçları nelerdir?
– Cumhuriyetin ilk sermaye birikiminde azınlıkların gasp edilen mallarının oranı nedir?
– Türkiye’de büyük sermayenin oluşumunda soykırım nasıl bir rol oynamıştır?

19.00-20.30
AVRUPA’DA SOLUN YÜKSELİŞİ
– Antikapitalist hareketin yeni sol deneylere katkısı nedir?
– Merkez sol işçi sınıfının taleplerine neden yanıt veremiyor?
– Syriza işçilerin kapitalizme nihai yanıtı mıdır?
– Syriza ve Podemos’ta yeni olan nedir?

10 Nisan (Cuma)


15.00-16.30
ROSA LUXEMBURG: KAPİTALİZMİ DEVRİMLE AŞMAK
– Sosyalizme ulaşmak için reformlar yeterli mi?
– Rosa Luxemburg ulusal ezilmişliğe nasıl baktı?
– Bir antiemperyalist olarak savaş karşı nasıl mücadele etti?
– Stalinist rejim kitaplarını neden yasakladı?

17.00-18.30
EZİLENLER İÇİN ADALET ARAYIŞI
– Adaletsizliğin kökeninde neler var?
– Fail-i mehçhuller, Ermeni soykırımı, kentlerin ve ekosistemin yıkımı, anadil hakkının gasp edilmesi, iş cinayetleri, kadınların maruz kaldığı şiddete karşı kolektif bir adalet arayışının neresindeyiz?
– Ezilenler adalet arayışında ortaklaşmayı nasıl sağlayabilir?

19.00-20.30
KÜRTLERİN ÖZGÜRLÜĞÜ VE
BARIŞ MÜCADELESİ
– Çözüm sürecinin hangi evresindeyiz?
– AKP’nin olduğu çözüm masasına oturmak hata mı?
– Kalıcı barış nasıl mümkün olacak?
– Batıda nasıl bir mücadele örmek gerekiyor?
– En büyük engel: Türk milliyetçiliği.

11 Nisan (Cumartesi)


11.00-12.30
MARKSİZM VE DİN
– Marksizm dinleri gerici akımlar olarak mı görür?
– “Din ezilenlerin afyonudur” sözü ne anlama gelir?
– Marx, din, devlet ve siyaset ilişkisine nasıl baktı?
– Charlie Hedbo katliamı ve IŞİD İslam’ınn doğasından mı kaynaklanır?
– Emperyalizm ve siyasal İslam arasında nasıl bir ilişki var?

13.00-14.30
SİNEMA, HAYAT, DİRENİŞ
– Direnişlerin sinemadaki yeri, sinemanın direnişlere…
13.00-14.30
KAPİTALİZMİN MEZAR KAZICISI
– İşçi sınıfının kapitalizmi aşma gücünün kaynağı nedir?
– Demokrasi neden işçi hareketinin kalbidir?
– Günümüzde işçi sınıfı gücünü yitirdi mi?
– “Yeni orta sınıfı” kimler oluşturuyor?
– İşçi sınıfı yönetebilir mi?

15.00-16.30
TÜRKİYE’DE SOL ALTERNATİF NASIL YÜKSELİR?
– Sol alternatif deyince neyi anlamak gerekiyor?
– Kemalizm sol mudur?
– Solun işçi sınıfıyla ilişkisi nasıl olmalıdır?
– Sol alternatif hangi politik taleplerle oluşturulmalıdır?
– Gezi sol alternatif için hangi olasılıkları yarattı?
15.00-16.30
İKLİM İÇİN BEN DE VARIM
– Küresel ısınmada kritik eşik aşıldı mı?
– İklimi kim değiştirdi?
– AKP’nin enerji ve çevre politikaları nasıl sonuçlar yaratıyor?
– İklim değişimini durdurmak için hangi adımları atmalıyız?
– Güneş ve rüzgar enerjisi gerçekçi bir alternatif midir?
15.00-16.30
KADINLAR ÖZGÜRLÜK İSTİYOR
– Kadınların ezilmişliği nasıl başladı?
– Şiddet, taciz ve tecavüzde devletin rolü nedir?
– Aile bir sığınak mı?
– Kadınların özgürlük mücadelesi hangi taleplere sahiptir?
– Taciz ve şiddet de kadının beyanı esastır ne anlama gelir?

17.00-18.30
SEÇİMLERDE SOSYALİST TUTUM
– Seçimler sınıf mücadelesinde nasıl bir yer tutar?
– AKP neoliberalizminin alternatifi CHP ulusalcılığı mı?
– Barış açısından seçimlerde hangi tutum alınmalı?
– HDP bu seçimde neden tek seçenek?
– Genel seçimler sonrası nasıl bir mücadele yürütmeliyiz?
17.00-18.30
DİRENİŞTEN GREVE: İŞÇİLER NASIL KAZANIR?
– Son iki yılda işçi eylemleri neden arttı?
– Grev yasaklarına karşı nasıl mücadele edeceğiz?
– Sendikalar güçlü ve mücadeleci hale nasıl gelir?
– İşçi sınıfının bölünmüşlüğü nasıl giderilecek?
– Tek sınıf, tek sendika çözüm olabilir mi?
17.00-18.30
1915’TE İDAM EDİLEN ERMENİ SOSYALİSTLER
-1915 öncesinde nasıl bir sol vardı?
– Soykırım öncesi işçi hareketi ne düzeydeydi?
– Sol hareketler içinde Ermeni sosyalistlerin rolü neydi?
– Soykırım Ermeni devrimcileri nasıl hedef aldı?
– İşçi sınıfı neden 1915’le yüzleşmek zorunda?

19.00-20.30
EMPERYALİZMİN ÇOKLU KRİZİ
– ABD rakipsiz bir güç mü?
– Ukrayna kriz nasıl bir çekişmenin ürünü?
– ABD-Çin gerilimi hangi düzeyde?
– Avrupa Birliği krizini aşabilir mi?
– Ortadoğu’dan yayılan savaşları nasıl durduracağız?

12 Nisan (Pazar)


11.00-12.30
TÜRLERİN KÖKENİ VE
EVRİMİ ANLAMAK
– İnsan doğal tarihin kaçınılmaz bir sonucu mu?
– Tesadüflerin evrim sürecindeki yeri nedir?
– Darwin’in keşfi Marksizmi nasıl etkiledi?
– İnsan ve türlerin bozulan ilişkisi düzeltilebilir mi?

13.00-14.30
KAPİTALİZMİN BETONU KENTLERDE DİRENİŞ
– Sermaye eliyle kentsel dönüşüm hangi sonuçları yaratıyor?
– AKP’nin kent politikaları kime hizmet ediyor?
– Başka bir kent mücadelesini nasıl kazanabiliriz?
– Yeni Gezi direnişleri mümkün mü?
13.00-14.30
ORTADOĞU’DA DEVRİM VE KARŞIDEVRİM
– Arap Baharı neden geri çekildi?
– Arap devrimleri 21. yüzyılı nasıl şekillendirildi?
– İŞİD ve cihatçılığı nasıl durduruz?
– Ortadoğu’da sosyalist alternatifi nasıl güçlendirebiliriz?

12 Nisan Pazar


15.00-16.30
FANTASTİK SİNEMA: GERÇEĞE ÇAĞRI MI, MASKELEME Mİ?
– Fantastik sinema örnekleri sayısız göndermeye sahip. Bu göndermelerin politik içeriğini nasıl değerlendirmeliyiz?
– Fantastik sinemayı, gerçeği maskeleyen örnekler olarak bir kenara mı atmalı?
15.00-16.30
MİLLİYETÇİLİK: EGEMEN SINIFIN GELENEĞİ
– Milliyetçilik insanlık kadar eski bir ideoloji midir?
– Ulus-devletler nasıl orta çıktı?
– Milliyetçi fikirler işçi sınıfı nasıl etkiliyor?
– Türkiye’de siyasi akımlar milliyetçiliği nasıl ele alıyor?
– Nasıl bir mücadele yürütmeliyiz?
15.00-16.30
21. YÜZYILDA SOSYALİZM MÜMKÜN MÜ?
– Sosyalizm imkansız bir ütopya mıdır?
– Sosyalizm adına yapılanlarla neden hesaplaşmak gerekir?
– Stalinizm neden sosyalizme düşman bir akımdır?
– Milyonları birleştiren bir alternatif nasıl yaratabiliriz?

17.00-18.30
TÜRKİYE CUMHURİYETİ: HALKLARIN HAPİSHANESİ
– 1915 Ermeni Soykırımı nasıl bir devlet geleneği yarattı?
– Cumhuriyet Türkiye halklarına ne getirdi?
– Resmi tarihle yüzleşme ne kazandırır?
– AKP iktidarı döneminde ezilenler ne kazandı, ne kaybetti?
– Ezilen halkların temsilcileri ne düşünüyor?
17.00-18.30
KAPİTALİZMDEN SONRA YAŞAM
– İnsan doğası rekabetçi ve eşitsiz midir?
– Kapitalizmden sonra insan ilişkileri nasıl evrimleşebilir?
– Yeni toplum için neden bir devrim gereklidir?
– Sınıfsız toplum sadece tembellik hakkı mıdır?
– Fakirlik içinde özgürlük mümkün olabilir mi?

19.00-19.30
Marksizm 2015 kapanış toplantısı:
KAPİTALİZMİ YENEBİLİRİZ