1968 Türkiye’de ezilenlerin mücadelesini nasıl etkiledi?

Konuşmacılar: Melek Ulagay, Nadire Mater, Nuran Yüce
1968 olayları tüm dünyada sınıf mücadelesine yepyeni bir soluk kazandırırken, farkına varalım varmayalım Türkiye’de sınıf mücadelesini derinden etkiledi. Hareketin dinamizmi tüm dünyayı yangın gibi sararken, birkaç yıl içinde sadece radikal sol büyük bir sıçrama yapmakla kalmadı Türkiye’de, işçi sınıfı hareketi de kimsenin beklemediği bir patlama yaşadı. 15-16 Haziran eylemleri, DİSK’in doğuşu, işçilerle devletin karşı karşıya gelişi, direnişin potansiyelleri, solun hareketle ilişkisi, faşist hareketin eylemleri, gençlik içinde radikal fikirlerin yayılması, kadınların mücadele içindeki durumu gibi başlıklar toplantıda değerlendirilecek ve tartışmaya açılacak.

Marksizm 2018
Location: Cezayir Salon Date: 04 Mayıs 2018 Time: 17.00 - 18.15 Melek Ulagay Nadire Mater Nuran Yüce