Göçmen düşmanlığı, ayrımcılık ve nefret söylemi: Irkçılığı durdurabiliriz

Konuşmacılar: Alev Erkilet, Deniz Güngören, Mulham Samir
Irkçılık bir hastalık, bir sapma, geçici bir olgu ya da dışardan içeriye sızan bir yanılgı değil. Irkçılık, kapitalizm tarafından üretilen, kapitalizmin ihtiyaç duyduğu siyasi bir akım. Türkiye’de özellikle Suriye’de iç savaştan kaçan sığınmacılara karşı kullanılan nefret dili ırkçılığın her gün yeni örneklerle karşımıza çıkmasına neden oluyor. Irkçılık ne sadece Suriyelileri hedef alıyor ne de sadece Türkiye’yle sınırlı. Tüm Avrupa’da aşısı sağ diyerek yumuşatılan ırkçı ve faşist akımlar göçmenleri tüm kötülüklerin sorumlusu olarak göstererek örgütleniyor. Ama ırkçılar varsa ırkçılık karşıtları da var, göçmen düşmanları varsa göçmenlerle dayanışmayı her gelişmenin üzerinde tutanlar da var. Bu forumda ırkçılığı güncel ve tarihsel bağlamı içinde tartışacağız. Kuşkusuz sadece ırkçılığı değil ırkçılığa karşı mücadele dinamiklerini de konuşacağız.

Marksizm 2018
Location: Cezayir Salon Date: 06 Mayıs 2018 Time: 13.00 - 14.15 Alev Erkilet Deniz Güngören Mulham Samir