İşçi sınıfının mücadelesi: Deneyimler, ihtimaller

Konuşmacılar: Arzu Şenel Atmaca, Can Irmak Özinanır, İshak Kocabıyık
Bir yandan baskı koşullarında grevleri, eylemleri yasaklanan, sokağa çıkma yeteneği törpülenen bir işçi sınıfı var ama öte yandan da her gün bir yerde, bir işyerinde, fabrikada, hastanede direnen işçiler var. Üstelik grevleri yasaklanan işçiler metal işçileri örneğinde olduğu gibi çok güçlü ve işçi sınıfının diğer kesimlerine moral veren toplu sözleşmeler imzalayabiliyor. OHAL koşullarında işçi sınıfının üzerindeki baskıya rağmen hangi sorunlarla hangi yöntemlerle baş ettiğini, mücadelenin ihtimallerini, sendikaların gücünü, işçi sınıfının örgütlenme düzeyini ve hareketin zaaflarını hareketin içinde yer alan deneyim sahibi işçilerle birlikte tartışacağız.

Marksizm 2018
Location: Cezayir Salon Date: 05 Mayıs 2018 Time: 17.00 - 18.15 Arzu Şenel Atmaca Can Irmak Özinanır İshak Kocabıyık