Marx’tan sonra Marksizm

Konuşmacılar: Foti Benlisoy, Şenol Karakaş
20. yüzyıl Marx’ın görüşlerine göre örgütlendiğini düşünen örgüt, parti, kurum ve hatta devletlerin milyonlarca insanı etkisi, denetimi ve hatta yönetimi altına aldığına tanıklık etti. Birinci Dünya Savaşı’nı destekleyen partiler de kendilerini marksist olarak adlandırıyordu savaşa karşı çıkan partiler de. 1917 yılında Rusya’da gerçekleşen Ekim Devrimi’nde sonra devlete egemen olan bürokrasi de marksist olduğunu iddia ediyordu bu egemen sınıfın yönettiği devletin mahkemelerinde idam edilenler de. Marx’tan sonra Marksizm tartışması bir yandan Marx’ın orijinal sosyalizm anlayışını kavrarken öte yandan sosyalizmin işçi sınıfıyla ilişkisini bir bakış açısıyla ele almayı gerektiriyor. Bu toplantıda günümüz marksizminin ayırt edici yönlerini de ele alacağız.

Marksizm 2018
Location: Cezayir Salon Date: 06 Mayıs 2018 Time: 15.00 - 16.15 Foti Benlisoy Şenol Karakaş