Arzu Şenel Atmaca

Sağlık Emekçisi, KESK – SES üyesi, Ödüllü Hemşire iken KHK ile görevinden atılan KHK mağduru


Related Sessions

View full schedule