Ayşe Erzan

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Başkan Yardımcısı, Barış İmzacısı ve aktivisti


Related Sessions

View full schedule