Can Irmak Özinanır

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi üyesi, Ankara Üniversitesi – Barış Akademisyeni/imzacısı, KHK mağduru


Related Sessions

View full schedule