Deniz Güngören

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi üyesi, Müzisyen, Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Antikapitalistler aktivisti


Related Sessions

View full schedule