Merve Diltemiz

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi üyesi, Ankara Üniversitesi – Barış Akademisyeni/ imzacısı, KHK mağduru


Related Sessions

View full schedule