Necmiye Alpay

İnsan Hakları Savunucusu,Barış Vakfı üyesi, Yazar, Editör


Related Sessions

View full schedule