Nuran Yüce

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi üyesi, Küresel Eylem Grubu ve Su Hakkı kampanyaları aktivisti


Related Sessions

View full schedule